SOVRANA işbu web sitesinde ve/veya instagram mobil uygulamasındaki @sovranashoes hesabında yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği gibi, SOVRANA web sitesinde ve/veya instagram mobil uygulamasındaki @sovranashoes hesabında yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu bulunmamaktadır. SOVRANA web sitesinde yer alan  ve/veya instagram mobil uygulamasındaki @sovranashoes hesabında yer alan ürünleri tedarik etmek için her türlü çabayı gösterecektir; ancak ürünler stoklarla sınırlı olduğu için tedarikte kesintiler olabilir. SOVRANA gerekli gördüğü zamanlarda web sitesinde ve/veya instagram mobil uygulamasındaki @sovranashoes hesabında yer alan ürünlerin, kalite ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde, tasarımlarında ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sitesinde fiyatlar sitede, uygulamada ve instagram mobil uygulamasındaki @sovranashoes hesabında belirtilen süre için geçerli olmakla beraber, SOVRANA’nın bu tarihten sonra fiyatlarda değişiklik yapma haklı saklıdır.

SOVRANA’nın kontrolü dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde SOVRANA’nın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Web sitesinde ve/veya instagram mobil uygulamasındaki @sovranashoes hesabında SOVRANA’nın kontrolü dışında oluşan sistem hatalarından dolayı SOVRANA’ya hiçbir sorumluluk atfedilemez. SOVRANA söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerin amaca aykırı yanlış ve/veya hatalı kullanımları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan SOVRANA sorumlu değildir.